ЗЛАТНА РИБКА

Първа „б“ група
В нея Вашите деца се обучават от:
Диана Пейчева – учител
Яна Тодорова – учител
а за децата се грижи:
Пламена Пенева – пом. възпитател