ВЪЛШЕБСТВО

Първа „а“ група
В нея Вашите деца се обучават от:
Диляна Шевкенова – учител
Донка Иванова – учител
а за децата се грижи:
Младенка Иванова – пом. възпитател