СЛЪНЧО

Четвърта група
В нея Вашите деца се обучават от:
Жулиета Дургова – учител
Милена Вълева – учител
а за децата се грижи:
Росица Иванова – пом. възпитател