СЛЪНЧО

Втора група
В нея Вашите деца се обучават от:
Христина Димитрова – учител
Милена Вълева – учител /Христина Янкова – учител/
а за децата се грижи:
Росица Иванова – пом. възпитател