СЛЪНЧО

Първа група
В нея Вашите деца се обучават от:
Христина Янкова – учител
Милена Вълева – учител /Христина Димитрова – учител/
а за децата се грижи:
Росица Иванова – пом. възпитател