Школи

 • Обучение по английски език за деца от ІІІ и ІV подготвителна група – по проект на Община Бургас за учебната 2016/2017 година
  Използва се системата за обучение „PLAY AND TALK WITH ECHO” на издателство „Изкуства”
  Основни методи, средства и похвати за доброто усвояване на езика чрез програмната система Play and Talk with Echo, са:
  ● игровият;
  ● слушане и говорене;
  ● слушане чрез разбиране
  ● пеене и танцуване;
  ● свързване на обучението с положителни емоции;
  ● редуване на дейностите по време на обучение;
  ● проява на обич и внимание към децата;
  ● създаване на ценностна система от добродетели.
  В центъра на Програмната система Play and Talk with Echo е детето, с неговия уникален свят, неограничени търсения и възприятия. Системата следва идеологията за лекота и простота на работа, забавление чрез учене и правене /easy and simple/.
  Преподавател: г-жа Сакалиева
  Телефон за връзка: 0886/014-065
  Занятие: 2 пъти седмично
  Заплащане: Безплатно
 • ДФК „Звездичка” изгражда играчи от най-ранна детска възраст.
  ДФК „Звездичка” развива дейност на място в салоните и външните площадки на детските градини и училищата, като провежда тренировки на деца в различни възрастови групи, организира турнири и различни състезания с ясната идея – децата да заобичат спорта и едновременно с това да се забавляват докато спортуват.
  Преподавател: г-н Павел Алексиев
  Телефон: 0897/886-179
  Цена: 10.00 лева/за половин месец; 20.00 лева/за месец
  ДФК „Звездичка“
 • Курс „Вълшебните емоции“ е за деца от 4 до 7 години.
  Той е полезен за Вашето дете, тъй като:
  *ще развива емоционална интелигентност;
  *ще повиши положителната самооценка на детето;
  *ще развие техники за умения за общуване;
  *ще формира позитивна нагласа у детето.
  В курса се работи за:
  Детските емоции; чувства и страхове;
  Основни психически функции: внимание, памет, въображение, мислене;
  Волевата сфера: развитие на способностите към преодоляване на трудности
  Личностна и социална готовност.
  Преподавател: Дима Желязкова – психолог
  Телефон: 0886/31-31-21
  Занятие: 4 пъти месечно
  Заплащане: 1-2 посещения – 11.00 лева; 3-4 посещения – 22.00 лева
 • Арт-ателието е за деца от 3 до 7 години.
  В него Вашите деца ще се забавляват, научавайки нови и интересни за тях изобразителни и приложни техники. Работи се по конкурсни теми, от които децата са спечелили много различни награди. Заниманията разгръщат въображението и фантазията на децата, и развиват индивидуалните творчески умения на децата.
  Преподавател: г-жа Мария Шурелова
  Телефон: 0898/488-704
  Занятие: 2 пъти седмично
  Заплащане: 2.50 лв./час, 20.00 лв./месечно
 • Специализирана детска школа по кунг-фу „Черен тигър-бял дракон” провежда тренировки на деца от 4 до 7 години.
  Тренировките се провеждат във физкултурния салон на детското заведение.
  Преподавател: г-н Добрев
  Телефон: 0885430566
  Занятие: 2 пъти седмично
  Заплащане: 25.00 лв./месечно
 • Детска школа за модерни танци предлага специално разработена програма за обучение, съобразена с възрастта на децата и новите тенденции в модерния стил.
  Децата ще имат възможност да развият:
  – положително отношение към сценичното изкуство;
  – своята индивидуалност;
  – двигателна култура;
  – музикалност;
  – координация и артистичност.
  Възрастова граница: 3 до 7 години
  Преподавател: г-жа Златка Димитрова
  Занятие: 2 пъти седмично
  Заплащане: 20.00 лв./месечно
 • Детска танцова школа за български народни танци предлага специално разработена програма за обучение, базирана на Българския танцов фолклор и съобразена с възрастта на децата.
  Децата ще имат възможност да развият:
  – своята индивидуалност;
  – двигателна култура;
  – музикалност;
  – координация и артистичност.
  Възрастова граница: 3 до 7 години
  Преподавател: г-жа Теодора Пенева – хореограф-педагог
  Занятие: 8 часа месечно по 30-40 мин.
  Заплащане: 2.50 лв./час; 20.00 лв./месечно