Блог

Национална седмица на четенето 23-27.10.2017 г.

Дейности в Детска градина „Брезичка“

 в Националната седмица на четенето

в периода 23-27 октомври 2017 г.

 

  1. Първи ден – понеделник, 23 октомври 2017 г.

 

Откриване на националната седмица на четенето –

„Моята любима книжка“ – всяко дете носи любима книжка в групата;

„Пазя всички книжки“ – запознаване на децата с книгата – структура и съдържание; запознаване с правилата за работа с книга – грижа и опазване на детските книжки, затвърждаване на правилата за опазване и съхранение на книжките;

Разглеждане на любими книжки с илюстрации;

 

  1. Втори ден – вторник, 24 октомври 2017 г.

Маратон на четенето – Четене на любими детски приказки и книжки

В първа група „Слънчо“ – от  майката на Павел Калев

Във втора група „Мики Маус“ – от майката на Айшен Осман, майката на Моника Христова

Във трета група „Делфинче“ – от майката на Радослав Пенев

В трета група „Звездици“ от майката на Ванина Иванова и майката на Стефани Христова

Четене на приказки в четвърта група „Вълшебство“ от майката на Дария Скарлева и майката на Даниел Петров

В четвърта група „Златна рибка“ от майката на Сияна Борисова, майката на Виктория Шопова и бабата на Ивайло и Симона Бакърджиеви

„Кът на книгата“ – създаване на експозиции в кът-библиотека на всяка група

„Книгите без които не можем“ – размяна на книги за четене, донесени от децата

„Най-добра рисунка на любима приказка“ – рисуване от децата на любим момент от приказка

 

  1. Трети ден – сряда, 25 октомври 2017 г.

„Езикът, който ни събира и разделя“ – Ситуация по БЕЛ в група „Вълшебство“ с гост-учител Павлина Русева – начален учител и баба на Златин Русев

„Любима приказка ни прочети“ – четене на приказки

В първа група „Слънчо“ – от  майката на Лора Ганева

Във втора група „Мики Маус“ – от майката на Георги Панайотов и майката на Дария Матарова.

Във трета група „Делфинче“ – от майката на Дария Ганева

В трета група „Звездици“ от майката на Християн Стоянов;

В четвърта група „Вълшебство“ от майката на Симона Калева

В четвърта група „Златна рибка“ от майката на Екатерина Чаушева, майката на Сияна Наскова, бабата на Ралица и Виктория Пелаеви

 

  1. Четвърти ден – четвърък, 26 октомври 2017 г.

„Деца разказват приказки“ – децата от групата разказват приказки с помощта на гост-родител

„Рецитал“ – деца от всички групи рецитират заучени детски стихотворения

„В света на книгите“ – деца споделят как пазят книжките си и размишляват защо книгата е „прозорец към света“

Беседа, проведена с родители и деца, свързана с техните любими книжки

Творчеството на Х. К. Андерсен – четене на негови приказки

 

  1. Пети ден – петък, 27 октомври 2017 г.

 

Закриване на Националната седмица на четенето по групи

Книжки-подаръци от родителите за група „Мики Маус“

„Изработване на авторска книжка“ – в трета група „Делфинче“

Гостуване в група „Звездици“ на ученици от предходния випуск на групата – четене на приказки от книжка-подарък за групата, закриване на Националната седмица на четенето с изпълнение от всички деца на песничката „Книжка сладкодумна“

„Приказка ми разкажи“ – разказване от всички деца на любимата им приказка „Дядо и ряпа“ на сцена в занималнята на група „Златна рибка“