МИКИ МАУС

Втора група
В нея Вашите деца се обучават от:
Светла Петрова – старши учител
Милена Иванова – учител
а за децата се грижи:
Ваня Стоянова – пом. възпитател