МИКИ МАУС

Втора група
В нея Вашите деца се обучават от:
Пенка Николова – старши учител
Иванка Димитрова – старши учител
а за децата се грижи:
Иванка Айрянова – пом. възпитател