МИКИ МАУС и МИНИ МАУС

Трета „а“ група „Мики Маус“
В нея Вашите деца се обучават от:
Пенка Николова – старши учител

Галина Ганева – учител

а за децата се грижи:

Иванка Айрянова – пом. възпитател

 

Трета „б“ група „Мини Маус“
В нея Вашите деца се обучават от:

Иванка Димитрова – старши учител

Зорница Василева – учител
а за децата се грижи:
Мирослава Нейкова – пом. възпитател