КАЛИНКА

Яслена „б“ група
В нея за Вашите деца се грижат:
Вяра Ралева – медицинска сестра

Недялка Янкова – медицинска сестра
Мария Чобанова – детегледачка
Сула Тодорова – детегледачка