ДЕЛФИНЧЕ

Четвърта „а“ група
В нея Вашите деца се обучават от:
Красимира Дейкова – учител
Станка Друмева – старши учител
а за децата се грижи:
Стела Стаматова – пом. възпитател