Блог

„Един ден без захар“ в Детска градина „Брезичка“

Уважаеми, деца и родители,

Уведомяваме Ви, че на 22.11.2017 г. от 10:30 часа ще се проведе тематичен есенен празник, посветен на здравословното хранене и физическата активност на тема: „Един ден без захар“ в Детска градина „Брезичка“.

 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Уважаеми, деца и родители,
Обръщаме се към Вас с молба за съдействие, с цел подпомагане реализирането на една благородна кауза: „Благотворителна кампания за набиране на средства за закупуване на помощна технология за работа с компютър чрез поглед за потребителите на Център за социална рехабилитация и интеграция към Сдружение „Социален център Бургас“.
Сдружение „Социален център Бургас“ управлява социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания на базата на Договор №61-00-278/10/21.04.2017 г. с Община Бургас. Сред потребителите на Центъра има лица, които имат говорни проблеми, а също така поради двигателни затруднения не могат за си служат с мишката на компютъра. С цел повишаване на познанията на тези лица и улесняване комуникацията с тях желаят да закупят ПОМОЩНА ТЕХНОЛОГИЯ, КОЯТО ЩЕ ПОЗВОЛИ РАБОТА С КОМПЮТЪР ЧРЕЗ ПОГЛЕД. По направената справка, цената на такава технология е 4500 лева. За да се събере нужната сума е стартирана Благотворителна кампания за събиране на пластмасови капачки. Събраните капачки и пластмасови бутилки се предават на фирма за изкупуване на вторични суровини с надеждата да бъде събрана нужната сума.
Обявените дати дати за извозването на пластмасови капачки, пластмасови бутилки и стара хартия са:
04.12.2017 г. /понеделник/ и 05.12.2017 г. /вторник/.

Ние, екипа на Детска градина „Брезичка“ – гр. Бургас, се включваме активно в благотворителната кампания и се ангажираме да Ви подпомогнем в събирането и предаването на пластмасовите капачки, пластмасовите бутилки и старата хартия, като осигурим помещение, в което да се съхраняват до тяхното извозване.
На 3 декември се отбелязва МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ и смятаме, че това е една прекрасна възможност за децата да проявят своето разбиране и толерантност към лицата със специфични потребности, както и да повишат културата си за опазване на околната среда!
Очакваме да се включите!

Повече информация за технологията за контрол с поглед

https://offnews.bg/tehnologii/nashi-ucheni-pomagat-na-horata-da-kontrolirat-kompiutrite-s-pogled-vi-496425.html

Национална седмица на четенето 23-27.10.2017 г.

Дейности в Детска градина „Брезичка“

 в Националната седмица на четенето

в периода 23-27 октомври 2017 г.

 

  1. Първи ден – понеделник, 23 октомври 2017 г.

 

Откриване на националната седмица на четенето –

„Моята любима книжка“ – всяко дете носи любима книжка в групата;

„Пазя всички книжки“ – запознаване на децата с книгата – структура и съдържание; запознаване с правилата за работа с книга – грижа и опазване на детските книжки, затвърждаване на правилата за опазване и съхранение на книжките;

Разглеждане на любими книжки с илюстрации;

 

  1. Втори ден – вторник, 24 октомври 2017 г.

Маратон на четенето – Четене на любими детски приказки и книжки

В първа група „Слънчо“ – от  майката на Павел Калев

Във втора група „Мики Маус“ – от майката на Айшен Осман, майката на Моника Христова

Във трета група „Делфинче“ – от майката на Радослав Пенев

В трета група „Звездици“ от майката на Ванина Иванова и майката на Стефани Христова

Четене на приказки в четвърта група „Вълшебство“ от майката на Дария Скарлева и майката на Даниел Петров

В четвърта група „Златна рибка“ от майката на Сияна Борисова, майката на Виктория Шопова и бабата на Ивайло и Симона Бакърджиеви

„Кът на книгата“ – създаване на експозиции в кът-библиотека на всяка група

„Книгите без които не можем“ – размяна на книги за четене, донесени от децата

„Най-добра рисунка на любима приказка“ – рисуване от децата на любим момент от приказка

 

  1. Трети ден – сряда, 25 октомври 2017 г.

„Езикът, който ни събира и разделя“ – Ситуация по БЕЛ в група „Вълшебство“ с гост-учител Павлина Русева – начален учител и баба на Златин Русев

„Любима приказка ни прочети“ – четене на приказки

В първа група „Слънчо“ – от  майката на Лора Ганева

Във втора група „Мики Маус“ – от майката на Георги Панайотов и майката на Дария Матарова.

Във трета група „Делфинче“ – от майката на Дария Ганева

В трета група „Звездици“ от майката на Християн Стоянов;

В четвърта група „Вълшебство“ от майката на Симона Калева

В четвърта група „Златна рибка“ от майката на Екатерина Чаушева, майката на Сияна Наскова, бабата на Ралица и Виктория Пелаеви

 

  1. Четвърти ден – четвърък, 26 октомври 2017 г.

„Деца разказват приказки“ – децата от групата разказват приказки с помощта на гост-родител

„Рецитал“ – деца от всички групи рецитират заучени детски стихотворения

„В света на книгите“ – деца споделят как пазят книжките си и размишляват защо книгата е „прозорец към света“

Беседа, проведена с родители и деца, свързана с техните любими книжки

Творчеството на Х. К. Андерсен – четене на негови приказки

 

  1. Пети ден – петък, 27 октомври 2017 г.

 

Закриване на Националната седмица на четенето по групи

Книжки-подаръци от родителите за група „Мики Маус“

„Изработване на авторска книжка“ – в трета група „Делфинче“

Гостуване в група „Звездици“ на ученици от предходния випуск на групата – четене на приказки от книжка-подарък за групата, закриване на Националната седмица на четенето с изпълнение от всички деца на песничката „Книжка сладкодумна“

„Приказка ми разкажи“ – разказване от всички деца на любимата им приказка „Дядо и ряпа“ на сцена в занималнята на група „Златна рибка“

Тържествено откриване на новата 2017/2018 година

Уважаеми родители,

На 15.09.2017 г. /петък/ от 10.30 часа на футболната площадка в двора

на Детска градина „Брезичка“

ще се проведе тържествено откриване на учебната 2017/2018 година.

Очакваме Ви, за да се забавляваме заедно!

Родителски срещи за учебната 2017/2018 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви,
че на 18.09.2017 г. /понеделник/ от 17:00 часа
във физкултурния салон на ДГ „Брезичка“ – гр. Бургас
ще се проведе ОБЩА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА.
Родителските срещи по групи – за яслена група „Калинка“, яслена група „Мечо Пух“, 
първа група „Слънчо“ и втора група „Мики Маус“ ще се проведат
в същия ден от 17:30 часа
в занималнята на съответната група.
На 19.09.2017 г. /вторник/ в занималните ще се проведат родителските срещи на децата от:
трета група „Делфинче“ – час: 17:00 часа,
трета група „Звездици“ – час: 17.30 часа,
четвърта група „Вълшебство“ – час:17.30 часа
и четвърта група „Златна рибка“ – час: 17.30 часа.
ПРИСЪСТВИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО И ЖЕЛАТЕЛНО.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Изпълнение на мерки от Междуинституционален план за действие за превенция на агресията

Във връзка с разработен Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции, предоставяме на Вашето внимание писмо с изх. №9100-0063/15.03.2017 г. от г-жа Виктория Тахова – Заместник-изпълнителен директор на Агенцията по социално подпомагане с анотация на четири социални услуги за осъществяване на взаимодействие със специалистите от тези услуги при необходимост, представени на територията на Общината от доставчици на посочените социални услуги.

Първо класиране – прием в ДГ „Брезичка“ 2017/2018 година

Уважаеми родители,
Днес, 02.05.2017 г. в 10:00 часа са обявени резултатите от ПЪРВОТО класиране на деца за детска ясла и детска градина. Можете да направите справка за класирането през системата, да ни се обадите или да проверите в списъците, които сме изнесли на входа на детското заведение.
Записването на децата ще бъде
от 03.05.2017 10:00ч.
до 16.05.2017 18:00ч.
Родителите на приетите, на първо класиране деца трябва да декларират писмено желанието си детето им да бъде записано в ДГ „Брезичка“. Декларацията и всички необходими документи трябва да бъдат представени на място в детско заведение.
Записването става на място в ДГ „БРЕЗИЧКА“ – гр. Бургас. Необходими са всички документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата, отговарящи на посочените критерии при регистрацията.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
1. Акт за раждане на детето (копие)
2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)
– копие на акт за смърт
– копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето
– копие от актовете за раждане на всички деца в семейството
– копие от заповедта на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие на договора, сключен с приемното семейство
– копие на лична карта или адресна регистрация

ВАЖНО: За записване на детето в детско заведение НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да представяте бележка за платени данъци и такси.