Блог

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Уважаеми, деца и родители,
Обръщаме се към Вас с молба за съдействие, с цел подпомагане реализирането на една благородна кауза: „Благотворителна кампания за набиране на средства за закупуване на помощна технология за работа с компютър чрез поглед за потребителите на Център за социална рехабилитация и интеграция към Сдружение „Социален център Бургас“.
Сдружение „Социален център Бургас“ управлява социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания на базата на Договор №61-00-278/10/21.04.2017 г. с Община Бургас. Сред потребителите на Центъра има лица, които имат говорни проблеми, а също така поради двигателни затруднения не могат за си служат с мишката на компютъра. С цел повишаване на познанията на тези лица и улесняване комуникацията с тях желаят да закупят ПОМОЩНА ТЕХНОЛОГИЯ, КОЯТО ЩЕ ПОЗВОЛИ РАБОТА С КОМПЮТЪР ЧРЕЗ ПОГЛЕД. По направената справка, цената на такава технология е 4500 лева. За да се събере нужната сума е стартирана Благотворителна кампания за събиране на пластмасови капачки. Събраните капачки и пластмасови бутилки се предават на фирма за изкупуване на вторични суровини с надеждата да бъде събрана нужната сума.
Обявените дати дати за извозването на пластмасови капачки, пластмасови бутилки и стара хартия са:
04.12.2017 г. /понеделник/ и 05.12.2017 г. /вторник/.

Ние, екипа на Детска градина „Брезичка“ – гр. Бургас, се включваме активно в благотворителната кампания и се ангажираме да Ви подпомогнем в събирането и предаването на пластмасовите капачки, пластмасовите бутилки и старата хартия, като осигурим помещение, в което да се съхраняват до тяхното извозване.
На 3 декември се отбелязва МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ и смятаме, че това е една прекрасна възможност за децата да проявят своето разбиране и толерантност към лицата със специфични потребности, както и да повишат културата си за опазване на околната среда!
Очакваме да се включите!

Повече информация за технологията за контрол с поглед

https://offnews.bg/tehnologii/nashi-ucheni-pomagat-na-horata-da-kontrolirat-kompiutrite-s-pogled-vi-496425.html