Блог

Първо класиране – прием в ДГ „Брезичка“ 2017/2018 година

Уважаеми родители,
Днес, 02.05.2017 г. в 10:00 часа са обявени резултатите от ПЪРВОТО класиране на деца за детска ясла и детска градина. Можете да направите справка за класирането през системата, да ни се обадите или да проверите в списъците, които сме изнесли на входа на детското заведение.
Записването на децата ще бъде
от 03.05.2017 10:00ч.
до 16.05.2017 18:00ч.
Родителите на приетите, на първо класиране деца трябва да декларират писмено желанието си детето им да бъде записано в ДГ „Брезичка“. Декларацията и всички необходими документи трябва да бъдат представени на място в детско заведение.
Записването става на място в ДГ „БРЕЗИЧКА“ – гр. Бургас. Необходими са всички документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата, отговарящи на посочените критерии при регистрацията.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
1. Акт за раждане на детето (копие)
2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)
– копие на акт за смърт
– копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето
– копие от актовете за раждане на всички деца в семейството
– копие от заповедта на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие на договора, сключен с приемното семейство
– копие на лична карта или адресна регистрация

ВАЖНО: За записване на детето в детско заведение НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да представяте бележка за платени данъци и такси.