Блог

Електронен прием на деца за учебната 2017/2018 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Информираме Ви, че електронната система за записване в детски градини и ясли на Община Бургас е отворена за ТЕСТВАНЕ и РАЗГЛЕЖДАНЕ до 02.04.2017 г. включително.
Можете да се запознаете с етапите на прием на деца в детските учебни заведения на територията на Община Бургас, с най-често задаваните въпроси и отговорите им, със справката за броя свободни места за прием в детските заведения през учебната 2017/2018 година, с правилата за записване и най-вече с формата за регистрация, както и да подготвите необходимите за попълването й данни.
Важно: Регистрационната форма ще бъде достъпна на 3ти Април 2017 в 08:00.
С уважение:
С. Недева –
Директор
на ДГ „Брезичка“
гр. Бургас